Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής από Βιομάζα Οικοκαλυψη ΙΚΕ

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής από Βιομάζα Οικοκαλυψη ΙΚΕ».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:
https://drive.google.com/file/d/1Qgr7I2ZLhf6dG66lUheEHaP4sZoTIyEt/view?usp=sharing

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.