Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Διασύνδεσης Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργεια Κρήτης - Αττικής

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Διασύνδεσης Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργεια Κρήτης – Αττικής».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:
https://drive.google.com/file/d/1D3YmvARsLhdBDlqkRJjzzzUXaKK4oPuP/view?usp=sharing

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.