Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Πυρηνελαιουργειου Γαζεπι Μύλος (Τροποποίηση)

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση

«ΜΠΕ Πυρηνελαιουργειου Γαζεπι Μύλος (Τροποποίηση)».

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:

https://drive.google.com/file/d/1WXC5rv5CiLpH4e08QvOKxHcgHx71i5O_/view?usp=sharing

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.