Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Μονάδας Επεξεργασίας Αφυδατωμένης Ασβεστοποιημένης Ιλυος ΕΕΛ ΔΕΥΑΧ

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
ΜΠΕ Μονάδας Επεξεργασίας Αφυδατωμένης Ασβεστοποιημένης Ιλυος ΕΕΛ ΔΕΥΑΧ.
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:
https://drive.google.com/file/d/1UyYB6tGWguu5US681Sr3QpH0RFiCvYd4/view?usp=sharing

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.