Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Βάση Κινητής τηλεφωνίας Vodafone, με κωδική ονομασία (1001996)

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Βάση Κινητής τηλεφωνίας Vodafone, με κωδική ονομασία (1001996) ».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:
https://drive.google.com/file/d/1QUEMKse7yW27EAeDxEaCy08e6RrhReVw/view?usp=sharing

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.