Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Μονάδα Παραγωγής Σκυροδέματος Πιπεράκης στις Φονές

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Μονάδα Παραγωγής Σκυροδέματος Πιπεράκης στις Φονές».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:
https://drive.google.com/file/d/1RU7OoA0ImNX4pOBTuk5ydO-pgpc2gTLJ/view?usp=sharing

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.