Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Ρέματος Οριοθέτηση - Διευθέτηση Πιτσίδια

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Ρέματος Οριοθέτηση – Διευθέτηση Πιτσίδια».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:
https://drive.google.com/file/d/1pjHoy0yjOsJiB62K4KHADqFoaiXfH3hA/view?usp=sharing

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.