Διαβούλευση: Σε εξέλιξη
0

ΜΠΕ ΕΕΛ Ροδιάς και Παλαικάστρου

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ ΕΕΛ Ροδιάς και Παλαικάστρου».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:
https://drive.google.com/file/d/1G9svgx1sa6vRKOkoWGJ-u015HSCE7DgR/view?usp=sharing

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.

Όλες οι διαβουλεύσεις

Σε εξέλιξηΟλοκληρώθηκαν