Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Λιμενικών Έργων - κατασκευή έργων προστασίας βραχοπτώσεων λιμένα χώρας Σφακίων (Εξαίρεση)

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Λιμενικών Έργων – κατασκευή έργων προστασίας βραχοπτώσεων λιμένα χώρας Σφακίων (Εξαίρεση)».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:
https://drive.google.com/file/d/1TxH_Nl4–LD5I84xMqRp9pdeNbg7Ld2k/view?usp=sharing

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.