Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης του σχεδίου Διακήρυξης Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Η Περιφέρεια Κρήτης προβαίνει σε δημόσια διαβούλευση του σχεδίου της διακήρυξης «για την αγορά ακινήτου έτοιμου προς χρήση (ή ημιτελούς ή υπό ανέγερση κτιρίου –απλό οικόπεδο με σχετική οικοδομική άδεια), άμεσα ή σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή του πωλητηρίου συμβολαίου», για τη μεταστέγαση των υπηρεσιών [...]Περισσότερα

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.