Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Ξενοδοχείου Garden Plazza

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση «ΜΠΕ Ξενοδοχείου Garden Plazza». Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ: https://drive.google.com/open?id=1nlyeNb2KAkfifOPavVnDQvJ8bVbn_c8d

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.