Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Λιμενικών Έργων Χαλέπα (φάκελος εξαίρεσης)

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Λιμενικών Έργων Χαλέπα (φάκελος εξαίρεσης)».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:
https://drive.google.com/file/d/1ToD1rTJpsSfvlEMC6jvo1oupvRt-4zBH/view?usp=sharing

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.