Διαβούλευση: Σε εξέλιξη
0

ΜΠΕ Ξενοδοχείου Vardis Olive Garden

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Ξενοδοχείου Vardis Olive Garden».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:
https://drive.google.com/file/d/1vDA_ohCM5_GPyuV6SC8pFCPKYUMUVimX/view?usp=sharing

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.

Όλες οι διαβουλεύσεις

Σε εξέλιξηΟλοκληρώθηκαν