Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Μονάδας Παραγωγής Σκυροδέματος και ΑΕΚΚ Δρακάκης

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Μονάδας Παραγωγής Σκυροδέματος και ΑΕΚΚ Δρακάκης».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:
https://drive.google.com/file/d/1qMtepM4Ka5BoleU_cqty2yCjmd9Dv2VE/view?usp=sharing

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.