Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Ξενοδοχείου OΑΣΙΣ HOTEL

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση «ΜΠΕ Ξενοδοχείου OΑΣΙΣ HOTEL». Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ: https://drive.google.com/open?id=1Ssx3UQUXRvYx_2LX9QKsvxWzTvF4-z-p

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.