Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Λατομείου Mαρμάρου της εταιρίας Ι. ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΗΣ ΑΕ

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση «ΜΠΕ Λατομείου Mαρμάρου της εταιρίας Ι. ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΗΣ ΑΕ». Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ: https://drive.google.com/open?id=15KWvk1lq9vF40RqHHGTt8tulwJEo7lyL

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.