Διαβούλευση: Σε εξέλιξη
0

ΜΠΕ Βάση Κινητής τηλεφωνίας WIND ΠΟΜΠΙΑ (1200516)

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Βάση Κινητής τηλεφωνίας WIND ΠΟΜΠΙΑ (1200516)».

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:
https://drive.google.com/file/d/1VP0vLS9vk9cXRj9ygn5Q-s2xFVyajXoi/view?usp=sharing

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.