Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Ξενοδοχείου ΑΤΑLI HOTELS A.E

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση «ΜΠΕ Ξενοδοχείου ΑΤΑLI HOTELS A.E». Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ: https://drive.google.com/open?id=13BsAE-90zn5PkCqQ11GYyKjfrXF_Uojk

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.