Διαβούλευση: Σε εξέλιξη
0

ΜΠΕ Πράσινου Σημείου Δήμου Αγίου Νικολάου

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Πράσινου Σημείου Δήμου Αγίου Νικολάου».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:
https://drive.google.com/file/d/1C9ZKg12B4PcHvmFqma9ufe5nLXDrCuir/view?usp=sharing

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.