Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Πλαστικά Megaplast (τροποποίηση)

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση «ΜΠΕ Πλαστικά Megaplast (τροποποίηση)». Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ: https://drive.google.com/open?id=1CRivaX4Xg_VhFb6m_QjgE59vCbVPsDqs

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.