Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Μονάδας Παραγωγής έτοιμου Σκυροδέματος ΛΑΤΟΜ - ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση «ΜΠΕ Μονάδας Παραγωγής έτοιμου Σκυροδέματος ΛΑΤΟΜ – ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ». Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ: https://drive.google.com/open?id=1Gl_sOLAf9Ybs45G4nmAR_jNdzWLFcJcf

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.