Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Νοσοκομείου ΠΕΠΑΓΝΗ (τροποποίηση 2020)

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Νοσοκομείου ΠΕΠΑΓΝΗ (τροποποίηση 2020)».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:
https://drive.google.com/file/d/11B5x6e8Xs1uQlu5_HHQWFYTje7FXE3fy/view?usp=sharing

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.