Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Φράγμα Αμιρών – Αγίου Βασιλείου Ν. Ηρακλείου

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση

ΜΠΕ Φράγμα Αμιρών – Αγίου Βασιλείου Ν. Ηρακλείου στο Δήμο Βιάννου με φορέα έργου την Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠK, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1954/8-6-2018 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:

https://drive.google.com/file/d/1MrC1LUlDeVWQAvjbBUqcC0KaL9jX0fGb/view?usp=sharing

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.