Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Οριοθέτηση - Διευθέτηση Ρέματος στη θέση Μαρουλάς Ρεθύμνου

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Οριοθέτηση – Διευθέτηση Ρέματος στη θέση Μαρουλάς Ρεθύμνου».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:
https://drive.google.com/file/d/1OMXWVGPR1EgMM6FSvW9RxAh9j4nejYXP/view?usp=sharing

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.