Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Μονάδας Διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων Θωμαδάκης A.E

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Μονάδας Διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων Θωμαδάκης A.E».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:
https://drive.google.com/file/d/1hqnWj6Xtncu0d1Ttx_BtJbbNgmyk1Up0/view?usp=sharing

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.