Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Αεροδρομίου Καστελίου τροποποίηση (δανειοθάλαμοι)

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση

«ΜΠΕ Αεροδρομίου Καστελίου τροποποίηση (δανειοθάλαμοι)».

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:

https://drive.google.com/file/d/13CvX-YAAU-xv-5eprI2uVW5_EsvpK2Dz/view?usp=sharing

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.