Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Πυρηνελαιουργείο Φιλλιποι Μονοφατσίου

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση «ΜΠΕ Πυρηνελαιουργείο Φιλλιποι Μονοφατσίου». Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ: https://drive.google.com/open?id=1g9ZTQ0AMbQa5aXd8Yvm3Ta1r_A8iBeK_

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.