Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Λατομείου Αδρανών Υλικών Λατομεία Ιεράπετρας - τροποποίηση

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Λατομείου Αδρανών Υλικών Λατομεία Ιεράπετρας».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:
https://drive.google.com/file/d/1_qcjHsQyz8f-HHyc-U16kopTtHBQDnPp/view?usp=sharing

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.