Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

"Περιφερειακός Σχεδιασμός για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στην Κρήτη"

Ενημερωθείτε για την Μελέτη του ΠΕΣΠΚΑ.
«Περιφερειακός Σχεδιασμός για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στην Κρήτη»
Σημείωση: ο Περιφερειακός Σχεδιασμός βρίσκεται στη φάση εκπόνησης και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η έγκριση από τα αρμόδια όργανα.
https://www.dropbox.com/s/whhjobvpfaac0o3/Paradoteo_8_PeSPKA_Crete_2502.pdf?dl=0

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.