Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Μονάδας παραγωγής Σκυροδέματος ΤΟΜΕΣ Α.Τ.Ε

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Μονάδας παραγωγής Σκυροδέματος ΤΟΜΕΣ Α.Τ.Ε».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:
https://drive.google.com/file/d/17I7v83nhah1n5qVgR3QjPClhkhbU7box/view?usp=sharing

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.