Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Λατομείου Bιομηχανικού Oρυκτού (Γύψου)

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση «ΜΠΕ Λατομείου Bιομηχανικού Oρυκτού (Γύψου)». Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ: https://drive.google.com/open?id=1YgjANMN7hQhWu7udj_VrI5BivyEQ2GtQ

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.