Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΝΕΡΟΥ του υδροφορέα Φοινικιάς

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση «ΜΠΕ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΝΕΡΟΥ του υδροφορέα Φοινικιάς». Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ: https://drive.google.com/open?id=1kB1HaG7sB0pCmzzsOUWvZnNJctHVTwd8

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.