Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Ξενοδοχείου Καψή

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση «ΜΠΕ Ξενοδοχείου Καψή».

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ: https://drive.google.com/open?id=1U1m4uKY2FNX-Hips9rE0SURzOlkkGs2i

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.