Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Ξενοδοχείου ΑΚΤΗ ΧΑΝΙΑ ΑΕ

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση

«ΜΠΕ Ξενοδοχείου ΑΚΤΗ ΧΑΝΙΑ ΑΕ».

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:

https://drive.google.com/file/d/1t2f9ZCTgu10_0IDwaSYcndQBjJQ1d1rx/view?usp=sharing

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.