Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Δρόμου - Αντιστήριξης με συστοιχία Πασσάλων στην Τ.Κ Μέρωνα

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Δρόμου – Αντιστήριξης  με συστοιχία Πασσάλων στην Τ.Κ Μέρωνα».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:
https://drive.google.com/file/d/1kiz1A4FsRGiIxJBxpDQJz0tAYyukhl8e/view?usp=sharing

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.