Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Μονάδας Παραγωγής Σκυροδέματος και ΑΕΚΚ ΚΥΔΟΝ

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Μονάδας Παραγωγής Σκυροδέματος και ΑΕΚΚ ΚΥΔΟΝ».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:
https://drive.google.com/file/d/1C2RVgV_rl4Ea9pwaEkgztwR03O2do3h3/view?usp=sharing

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.