Διαβούλευση: Σε εξέλιξη
0

ΣΜΠΕ Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Κρήτης

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση της «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Π[...]Περισσότερα

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.