Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Αεροδρομίου Καστελίου τροποποίηση (Δήμος Μινώα - Πεδιάδος)

Η παρούσα μελέτη αποτελεί το Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ του άρθρου 6 του Νόμου 4014/19-9-2011-ΦΕΚ 209/Α’/21-9-2011 και συντάσσεται με στόχο την Τροποποίηση της Κοινής Απόφασης 143779/28-08-2009 Έγκρι[...]Περισσότερα

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.