Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

"Περιφερειακός Σχεδιασμός για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στην Κρήτη"

Ενημερωθείτε για την Μελέτη του ΠΕΣΠΚΑ.
«Περιφερειακός Σχεδιασμός για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στην Κρήτη»
Σημείωση: ο Περιφερειακός Σχεδιασμός βρίσκεται στη φάση εκπόνησης [...]Περισσότερα

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.