Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Ορνιθοτροφείου Λαδάκης

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση

«ΜΠΕ Ορνιθοτροφείου Λαδάκης».

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:

https://drive.google.com/file/d/1txeNPYcDtqk5ouf5AAmogMVIQufT[...]Περισσότερα

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.