Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση «ΜΠΕ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ».

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.