Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Υβριδικού Σταθμού Παραγωγής Κισός (τροποποίηση)

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Υβριδικού Σταθμού Παραγωγής Κισός (τροποποίηση)».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:
https://drive.google.com/file/d/1PBzOxdyyvsX2AI1lvZTdfsbfG8m8F4Pn/view?usp=sharing

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.