Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Μονάδα Παραγωγής Σκυροδέματος ΜΑΡΜΙ Α.Ε (τροποποίηση)

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Μονάδα Παραγωγής Σκυροδέματος ΜΑΡΜΙ Α.Ε (τροποποίηση)».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:

https://drive.google.com/file/d/1P3ckbS39NN3ohnrmiv0od9x96SVs6z7v/view?usp=sharing

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.