Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Πεζογέφυρας Παλαιάς Εθνική Οδού Χανίων Αγία Μαρίνα

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Πεζογέφυρας Παλαιάς Εθνική Οδού Χανίων Αγία Μαρίνα».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:
https://drive.google.com/file/d/1mdtNiT_FnK6KiIe1vUn1FsS41SNzkDxp/view?usp=sharing

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.