Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Βιοτεχνίας Ασφαλτομίγματος Λατζιμά τροποποίηση

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Βιοτεχνίας Ασφαλτομίγματος Λατζιμά τροποποίηση».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:
https://drive.google.com/file/d/1ZQRPS08LhitTlkrZ8dvWwHFi-aLpqcgv/view?usp=sharing

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.