Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Υδροηλεκτρικό Αλμυρού (Αποκατάσταση μετά την παύση)

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση
«ΜΠΕ Υδροηλεκτρικό Αλμυρού (Αποκατάσταση μετά την παύση)».
Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:
https://drive.google.com/file/d/1LnYL3n3xUZ_1n2fOVTkS68jRnEeX–h2/view?usp=sharing

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.