Διαβούλευση: Ολοκληρωμένη
0

ΜΠΕ Λατομείου Αδρανών Υλικών Μπετον Μεσσαρά Α.Ε (ανανέωση)

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ανοιχτή Διαβούλευση

«ΜΠΕ Λατομείου Αδρανών Υλικών Μπετον Μεσσαρά Α.Ε (ανανέωση)».

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία εδώ:

https://drive.google.com/file/d/1Hg8vyx0RRsNaRz-uOdpxZDcY07YS1pBc/view?usp=sharing

Συμμετοχές

Δεν έχουν καταχωρηθεί ιδέες & προτάσεις ακόμα...
Υπόβαλλε εσύ μία ιδέα ή μία πρόταση.