Αρχείο/Blog

1ο Εργαστήριο του προγράμματος «100 Intelligent Cities Challenge (ICC)» του Δήμου Καβάλας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου  το 1ο Εργαστήριο του προγράμματος «100 Intelligent Cities Challenge (ICC)»  του Δήμου Καβάλας. Το ICC είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που με μοχλό τις 100 πόλεις θα στοχεύσει στην ανάπτυξη στρατηγικών για μια ευφυή, κοινωνικά υπεύθυνη και… Περισσότερα