Όλες οι διαβουλεύσεις

Ολοκληρώθηκε: #1ος Μαραθώνιος Ανάπτυξης Εφαρμογών crowdhackathon #smartcity

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Δημόσια διαβούλευση για το Νέο Κανονισμό Ίδρυσης Ιχθυοπωλείων

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Κανονισμού Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Καβάλας

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λαικών Αγορών Δήμου Καβάλας

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Δημόσια διαβούλευση για τον καθορισμό της θέσης άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Παληό Καβάλας

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό παραχώρησης και λειτουργίας Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Δημόσια Διαβούλευση για τον νέο κανονισμό προβολής ιδεών και υπαίθριας διαφήμισης

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Δημόσια Διαβούλευση για τον νέο κανονισμό χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Δημόσια Διαβούλευση του Κανονισμού Λειτουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου «Πυθαγόρας».

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Διαβούλευση για αλλαγή του Κανονισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Διαβούλευση για τον Καθορισμό ωραρίου φορτοεκφόρτωσης σε οδούς του κέντρου του Δήμου Καβάλας

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Διαβούλευση Κανονισμού Χρήσης Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων Πεζοδρόμων-Πεζοδρομίων-Πλατειών

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Διαβούλευση σχεδίου για τη δημιουργία ελεγχόμενης στάθμευσης μονίμων κατοίκων στη χερσόνησο της Παναγίας.

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Διαβούλευση σχετικά με την Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης Σχολικού Συγκροτήματος Περιγιαλίου

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Καβάλας

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δήμου Καβάλας

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Διαβούλευση του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου "Πυθαγόρας"

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Έρευνα προτιμήσεων μετακίνησης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Καβάλας

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Καθορισμός τιμής χρέωσης καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Καθορισμός τιμής χρέωσης καρτών ελεγχόμενης στάθμευσης

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Καβάλας

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Κείμενο Δημοσιότητας Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Μελέτη Στατικής Επάρκειας Δημοτικής Καπναποθήκης Καβάλας

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Μελέτη Στατικής Επάρκειας επανάχρησης Δημοτικού Κτιρίου "Πρώην Lord"

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Στρατηγικό σχέδιο (Α’ Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος) 2015-2019

Ολοκληρώθηκε

Ολοκληρώθηκε: #Σχέδιο τροποποίησης- συμπλήρωσης του Κανονισμού Χρήσης Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων-Πεζοδρόμων-Πεζοδρομίων – Πλατειών του Δήμου Καβάλας

Ολοκληρώθηκε