Μπορείς να συμμετέχεις στη διαβούλευση για το Επιχειρησιακό πρόγραμμα στους παρακάτω συνδέσμους:

#Στρατηγικό σχέδιο (Α’ Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος) Δήμου Καβάλας 2015-2019

#Παρουσίαση Στρατηγικού Σχεδίου (Α’ Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος): Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής

#Παρουσίαση Στρατηγικού Σχεδίου (Α’ Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος): Τοπική οικονομία & απασχόληση

#Παρουσίαση Στρατηγικού Σχεδίου (Α’ Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος): Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός

ή να συμπληρώσεις το ερωτηματολόγιο για το επιχειρησιακό πρόγραμμα στο σύνδεσμο,

Ερωτηματολόγιο Ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 του Δήμου Καβάλας